Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Періодичне друковане видання

 

Рік заснування: 1999 р.

(перереєстрація здійснена у 2002 р., 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21337-11137ПР від 04.03.2015 р.

 

Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція): ISSN 2070-4011.

 

Індексується у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus ICV 2014: 21.63 (індексується з випуску №38)

Index Copernicus ICV 2015: 32.23

Index Copernicus ICV 2016: 54

Index Copernicus ICV 2017: 72.16

Google Scholar (індексується з 2008 року)

 

Видання представлено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS), Видавнича служба УРАН: http://edu.lvivacademy.com

Видання представлено на порталі в інформаційному ресурсі “Наукова періодика України”: http://www.nbuv.gov.ua/j-tit/efdu.

 

Фахове видання у галузях наук “Державне управління” та “Економіка”

(наказ МОН України №241 від 09.03.2016р.)

 

Періодичність: 4 рази на рік.

 

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 

Головний редактор: чл.-кор. НАН України Загорський В. С.

 

Заступник головного редактора: доц. Ліпенцев А. В.

 

Відповідальний секретар: доц. Каляєв А. О.