Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Періодичне друковане видання

 

Рік заснування: 1999 р.

(перереєстрація здійснена у 2002 р., 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21337-11137ПР від 04.03.2015 р.

 

Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція): ISSN 2070-4011.

 

Індексується у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus ICV 2014: 21.63 (індексується з випуску №38)

Index Copernicus ICV 2015: 32.23

Index Copernicus ICV 2016: 54

Index Copernicus ICV 2017: 72.16

Index Copernicus ICV 2018: 83.25

Index Copernicus ICV 2019: 82.50

Google Scholar (індексується з 2008 року)

 

Видання представлено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS), Видавнича служба УРАН: http://edu.lvivacademy.com

Видання представлено на порталі в інформаційному ресурсі “Наукова періодика України”: http://www.nbuv.gov.ua/j-tit/efdu.

 

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Галузі науки:
економічні; державне управління
Спеціальності:
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
232 Соціальне забезпечення
256 національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
281 Публічне управління та адміністрування

 

Періодичність: 4 рази на рік.

 

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 

Голова редколегії: Загорський В. С.

Заступник голови редколегії: Ліпенцев А. В., Подольчак Н. Ю.