Загорський В. С. – директор ЛРІДУ НАДУ, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова редакційної колегії;

Ліпенцев А. В. – заступник директора з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України, заступник голови редакційної колегії;

Каляєв А. О. – декан факультету публічного управління та адміністрування ЛРІДУ НАДУ, кандидат історичних наук, доцент, відповідальний секретар редакційної колегії;

Антонов П. – доктор, професор, декан факультету комп’ютеризації і автоматизації Технічного університету м. Варна (Болгарія);

Борщук Є. М. – професор кафедри менеджменту ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Ванівська О. І. – завідувач кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;

Кляйн В. – доктор, доцент кафедри бізнес-адміністрування Коледжу бізнесу і управління Університету Іллінойс-Спрінгфілд;

Войтович Р. В.– ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор;

Гургула Т. В. – професор кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Дробот І. О. – професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Дрозд Р. – доктор габіл., професор, ректор Поморської академії у м. Слупську (Республіка Польща);

Жук М. В. – професор кафедри менеджменту ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Крайник О. П. – професор кафедри економіки ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Красівський О. Я. – завідувач кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ, доктор історичних наук, професор;

Кузьмін О. Є. – директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор;

Куйбіда В. С. – президент НАДУ, професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Кучабський О. Г. – доктор наук з державного управління, професор Поморської академії (Польща);

Матвіїшин Є. Г. – завідувач кафедри економіки ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, доцент;

Міхальский Т. – доктор габіл., професор, професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Республіка Польща);

Надюк З. О. –  професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Новак-Каляєва Л. М. – професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Петровський П. М. – завідувач кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Плат’є Й. – доктор габіл., професор, професор Банківського інституту у м. Вроцлаві (Республіка Польща);

Помянкєвіч Я. – доктор, ректор Інституту безпеки і охорони м. Варшава (Республіка Польща);

Руденко О. М. – професор кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету, доктор наук з державного управління, доцент;

Саханенко С. Є. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Сушинський О. І. – перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Такаландзе Л. – доктор, професор, спікер Ради Представників Сухумського державного університету (Грузія);

Франке Х. – доктор, доцент кафедри загального управління Інституту державного управління поліції та права землі Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина);

Фурса М. В.  – начальник відділу наукової роботи та докторантури ЛРІДУ НАДУ, кандидат філософських наук, доцент.