Голова редколегії

Загорський Володимир Степанович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;


Заступник голови редколегії

Ліпенцев Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України, заступник директора з наукової роботи Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Подольчак Назарій Юрійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;


Члени редколегії

Акімов Олександр Олексійович – доктор наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення;

Акімова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування;

Амосов Олег Юрійович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри економічної теорії і фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Бенковська Дарія – доктор правничих наук, ад’юнкт Інституту національної безпеки Академії Поморської в Слупську, голова Поморського відділення Центру Прав людини (Польща);

Бондарчук Марія Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

Буник Микола Зиновійович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземної мов Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Дзяна Галина Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Каляєв Анатолій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Колосовська Ірина Ігорівна –кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Красівський Орест Якубович –доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Кучабський Олександр Георгійович – доктор наук з державного управління, доктор габіл., професор, професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща);

Любк Клаудія – доктор, професор, Вища школа публічного управління та права федеральної землі Саксонія (Німеччина);

Матвіїшин Євген Григорович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Міхальский Томаш – доктор габіл., професор, професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща);

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Руденко Ольга Мстиславівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету;

Сандіп Кумар Гупта – доктор філософії, Sharda University (Індія);

Сердар Вурал Уйгун – доктор філософії, доцент, Nevsehir Haci University (Туреччина);

Станасюк Наталія Степанівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”;

Франке Хольгер – доктор, доцент кафедри загального управління Інституту державного управління поліції та права землі Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина);